Ostatní

Fotodokumentace - sanace středního křídla

Přinášíme aktuální fotodokumentaci - v příloze najdete komentované fotografie provázející etapou sanace středního křídla zámku.

Ke stažení

Den země 2022

Na zámku slavíme letos 22. dubna Den země, ostatně jako již rok minulý. Buďme společně ohleduplní k životnímu prostředí.

Ke stažení

Informační leták I, II

Sdílíme informační letáky, dozvíte se mnoho zajímavého stran postupu rekonstrukcí a dalších plánů do budoucna.

Ke stažení:

Kalendář 2022

Kalendář na rok 2022 Vám nabízí pohled do části sbírkového fondu spolku Via Tempora Nova, do jeho části obrazové, zaměřené především na díla starých mistrů či na významné kopie těchto děl. Na stránkách kalendáře tak nabízíme jednak reprodukce originálů a jednak reprodukce umělecky velmi hodnotných kopií děl světově proslulých autorů.

Návštěvní řád parku

Vážení návštěvníci,

rádi bychom Vás seznámili naším návštěvním řádem a o jeho dodržování Vás tímto snažně prosíme.

Ke stažení

Den Země 2022

Stejně jako loni a předešlých letech se i letos plánujeme zapojit do podpory Dne Země, i když v době covidové jde hlavně o podporu morální.

Ke stažení

Tisková zpráva 2021 - zámecký park Lipová

ZÁMECKÝ PARK v Lipové byl zrekonstruován, revitalizován a následně otevřen nejširší veřejnosti 30. října roku 2015. Spolek Via Tempora Nova získal areál zámku a zámeckého parku v listopadu roku 2011, od roku 2012 se pak průběžně snaží o nápravu škod způsobených na vegetaci parku během posledních sedmdesáti roků. Předně došlo k odstranění náletové zeleně v prostoru barokního parteru a v prostoru mezi zámeckou budovou a Zámeckým rybníkem.

Uzavření projektu Rekonstrukce a revitalizace zámeckého parku

S radostí s Vámi, našimi návštěvníky a podporovateli, sdílíme úspěšné ukončení projektu Rekonstrukce a revitalizace zámeckého parku v Lipové u Šluknova (CZ.1.09 / 2.2.00 / 81.01318)

Ke stažení

Pozvánka na Víkend otevřených zahrad

O víkendu 12. - 13.6.2021 se zapojíme do akce s názvem Víkend otevřených zahrad. Srdečně Vás zveme k návštěvě.

Ke stažení

Tisková zpráva 2020 - Zámecký park

ZÁMECKÝ PARK v Lipové byl zrekonstruován, revitalizován a následně otevřen nejširší veřejnosti 30. října roku 2015. Spolek Via Tempora Nova získal areál zámku a zámeckého parku v listopadu roku 2011, od roku 2012 se pak průběžně snaží o nápravu škod způsobených na vegetaci parku během posledních sedmdesáti roků. Předně došlo k odstranění náletové zeleně v prostoru barokního parteru a v prostoru mezi zámeckou budovou a Zámeckým rybníkem.

Stránky

Rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové
Reconstruction and revitalization of the Chateau Lipová
Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP částkou 32 767 500.- Kč
Dotace celkem 38 550 000.- Kč
 
CÍLEM PROJEKTU JE REKONSTRUKCE A REVITALIZACE SEVERNÍHO KŘÍDLA ZÁMKU V LIPOVÉ A JEHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VEŘEJNOSTI A REALIZACE KULTURNÍCH A EDUKAČNÍCH AKCÍ ZAMĚŘENÝCH MIMO JINÉ NA SOUŽITÍ MENŠIN A ETNIK V ČR.
PŘÍJEMCE PODPORY JE SPOLEK VIA TEMPORA NOVA z. s., ZHOTOVITEL STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU JE NURS PRAHA s. r. o.

www.fondyehp.cz/kultura

PARTNEŘI PROJEKTU
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY BRNO
INTERNATIONAL CLASSICAL ARTS NETWORK ASSOCIATION, OSLO, NORWAY
RECOC PRAHA
Prihlásit se k odběru RSS - Ostatní