Zámek v Lipové je jednou z nejohroženějších kulturních památek české republiky.  Tento unikátní zámek byl poprvé odsouzen k zániku již v osmdesátých letech minulého století. Tehdy unikl demolici jen o vlásek. Sám zámek ještě dnes zachráněn není, ale již nyní zde můžete navštívit  barokní zámecký park a zahradu. Ty se již zachránit podařilo, i když i zde nás čeká ještě mnoho práce. Záchranu areálu se daří realizovat také díky Vám, občanům této  země, jimž není cizí pomoc záchraně a obnově našeho národního kulturního dědictví.

  PŘISPĚJTE PROSÍM NA ZÁCHRANU ZÁMKU 

ÚČET 430430430/0600 MONETA MONEY BANK

 

Hlasujte pro nás také na webu Má vlast - Cestami proměn (č. 35)

Ostatní

Poštolky a plch na zámku

Pár poštolek se uhnízdil ve výklenku zámecké zdi a úspěšně vyvedl tři mladé. Tak jim přejeme úspěšný let do života.

V zámeckém parku se pak usadil vzácný plch velký (glis glis). Pro zájemce přikládáme fotografii tohoto velmi plachého zvířete.

Akce v okolí zámku

S potěšením vidíme, když v okolí zámku probíhají jak sportovní, tak kulturně orientované akce. A to, jak za podpory naší, tak ve spolupráci s obcí Lipová nebo neméně významné Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska. Rádi bychom tak zmínili např. Den otevřených podstávkových domů, 7.  a 8. kolo českého cyklopoháru MTBO či Víkend otevřených zahrad.

Ke stažení

Víkend otevřených zahrad

Srdečně Vás všechny tento týden zveme na Víkend otevřených zahrad.

Celodenní program dne 10.6.2017 v Lipové zahrnuje Jarmark, dětský den, koncert i přednášku o historii parku.

Slavnostní zahájení se uskuteční v 10.00 hod.

Ke stažení

Tisková zpráva - zámecký park Lipová 2017

Přinášíme našim čtenářům tiskovou zprávu dokumentující stav zámeckého parku v Lipové pro rok 2017

Ke stažení

Lipovské hudební léto 2016

V letošním roce bylo poprvé uspořádáno v nově koncipovaném a založeném zámeckém parteru, který se tak znovu osvědčil jako místo s vynikající akustikou, které dokáže přilákat mnoho návštěvníků. Letošní letní nabídkou bylo Zámecké saxofonové kvarteto, které v nezvyklých aranžmá nabídlo široké spektrum skladeb od barokní klasiky až po moderní hudební žánry současnosti. Obecenstvo se jako vždy sešlo ve velmi hojné míře a odvděčilo hudebníky dlouhým aplausem.

Tisková zpráva - ukončení projektu Park

Dne 30. 10. 2015 jsme úspěšně ukončili projekt obnovy zámeckého parku. Přinášíme v této souvislosti tiskovou zprávu s bilančními informacemi.

Ke stažení

 

 

Výroční zpráva 2015

Přinášíme k nahlédnutí výroční zprávu za rok 2015.

Ke stažení

Park

Spolek zakoupil nejnovější zahradní techniku určenou na údržbu parku a zároveň v rámci smlouvy s obcí ji bude zapůjčovat obci k údržbě obecních ploch stejně tak jako bude recipročně zapůjčovat obec potřebnou zahradní techniku k údržbě zámeckého parku, který slouží široké veřejnosti. 

Aktuality květen 2016

První pozdravy jara ze zámeckého parku v Lipové. Jsme potěšeni, že průběžně je zámecký park navštěvován nejen místními a českými turisty ale i mnoha zájemci ze zahraničí.

Svědčí to o zatím dobře vykonané práci, která láká k návštěvě. Na návštěvu spojenou s kontrolou (která dopadla v obou případech velmi dobře) se v květnu vypravili do Lipové i zástupci AOPK (Agentura ochrany přírody) a SFŽP (Státní fond životního prostředí), institucí, které nám poskytly evropské dotace v roce 2015 na první etapu záchrany zámeckého parku.

Zakládání zámecké vinice

Zakládání první experimentální zámecké vinice jako nejseverněji položené vinice na území České republiky. Sází se 50 hlav révy vinné, které po deseti různých druzích připravili pro náš zámecký vinohrad odborníci z Moravy. Vinici osobně zakládá Jan Rapin spolu se starostou obce.

Stránky

Prihlásit se k odběru RSS - Ostatní