Článek a anketa na iDnes.cz

Známý zpravodajský server, iDnes.cz, věnoval v červenci 2012 revitalizaci zámku v Lipové pozornost v článku Nadšence už stála záchrana zámku miliony, a to teprve vyčistili park

Pár dní poté, reagoval shodný server anketou s podtitulem Vyberte památku, kterou byste v kraji chtěli nejvíc zachránit. Zámek Lipová pochopitelně mezi zachraňovanými památkami nemohl chybět.

K uvedené anketě musíme dodat s odstupem po vyhlášení výsledků, že zámek v Lipové se umístil v celorepublikovém hlasování respondentů na krásném šestém místě a v rámci severočeského kraje obsadil prvé místo. Občané se tedy zajímají o stav našich památek a tak doufejme, že i odpovědné státní orgány budou schopny pozitivní  reakce na tuto občanskou iniciativu, podporovanou médii.

Výsledky ankety najdete na adrese: http://usti.idnes.cz/ankety.aspx?id=A20120622_alh_810

Aktualizace:  Ústecká redakce iDnesu vyhlášené výsledky, a zejména pak důležitost záchrany zámku a parku v Lipové, shrnula v příspěvku V Ústeckém kraji si čtenáři přejí záchranu zámku v Lipové.

Kategorie aktuality: 
Rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové
Reconstruction and revitalization of the Chateau Lipová
Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP částkou 32 767 500.- Kč
Dotace celkem 38 550 000.- Kč
 
CÍLEM PROJEKTU JE REKONSTRUKCE A REVITALIZACE SEVERNÍHO KŘÍDLA ZÁMKU V LIPOVÉ A JEHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VEŘEJNOSTI A REALIZACE KULTURNÍCH A EDUKAČNÍCH AKCÍ ZAMĚŘENÝCH MIMO JINÉ NA SOUŽITÍ MENŠIN A ETNIK V ČR.
PŘÍJEMCE PODPORY JE SPOLEK VIA TEMPORA NOVA z. s., ZHOTOVITEL STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU JE NURS PRAHA s. r. o.

www.fondyehp.cz/kultura

PARTNEŘI PROJEKTU
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY BRNO
INTERNATIONAL CLASSICAL ARTS NETWORK ASSOCIATION, OSLO, NORWAY
RECOC PRAHA