Jak pomoci?

Jeden vykope studnu – tisíce z ní pijí tisíc let. Tak je to i s památkami, jsou to pramínky poznaní, které je třeba chránit, aby duše lidské civilizace nevyprahla. - Frano

I ta nejdelší cesta začíná prvním krokem. Pokud na cestě času hodláte zanechat svoji stopu i Vy, rádi uvítáme Vaši pomoc a podporu.

Máte nápad, jak byste nám v našem snažení mohli pomoct? Neváhejte nás kontaktovat na e-mailu rapin@viatemporanova.cz, podpořit nás můžete i finančně.

Všechny informace mohou být při osobním jednání pochopitelně blíže specifikovány a upřesněny.

Vašeho zájmu si velmi vážíme.

Rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové
Reconstruction and revitalization of the Chateau Lipová
Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP částkou 32 767 500.- Kč
Dotace celkem 38 550 000.- Kč
 
CÍLEM PROJEKTU JE REKONSTRUKCE A REVITALIZACE SEVERNÍHO KŘÍDLA ZÁMKU V LIPOVÉ A JEHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VEŘEJNOSTI A REALIZACE KULTURNÍCH A EDUKAČNÍCH AKCÍ ZAMĚŘENÝCH MIMO JINÉ NA SOUŽITÍ MENŠIN A ETNIK V ČR.
PŘÍJEMCE PODPORY JE SPOLEK VIA TEMPORA NOVA z. s., ZHOTOVITEL STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU JE NURS PRAHA s. r. o.

www.fondyehp.cz/kultura

PARTNEŘI PROJEKTU
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY BRNO
INTERNATIONAL CLASSICAL ARTS NETWORK ASSOCIATION, OSLO, NORWAY
RECOC PRAHA