Lipovské hudební slavnosti 2014

Zámecké hudební slavnosti na Lipové se letos konaly již po třetí. Tentokráte jsme si poprvé pozvali zahraniční interprety, pravda z námi velmi blízkého Slovenska. Pozvali jsme si skupinu vynikajících muzikantů, kteří mají hudbu naprosto pod kůží. Jak jinak, jsou to přece všichni Cikáni a ukázali nám, že jsou vynikajícími interprety nejen klasické hudby barokní či romantické ale i ryze specifických hudebních skladeb cikánského etnika, které dokáží rozechvět a rozhýbat i toho nejzatvrzelejšího odpůrce etnické hudby. Všech osm představitelů souboru CIGANSKI DIABLI vtáhlo všechny posluchače do svého výsostného umění, zejména když sólové party hrál houslový virtuos Jaroslav SVĚCENÝ. Hudební vystoupení to bylo přenádherné a početné publikum, které se nezaleklo špatné předpovědi počasí, bylo nadmíru spokojeno, takže se koncert nakonec protáhl na více jako hodinu a půl. Po koncertě navíc byla zorganizována autogramiáda, která měla rovněž velký úspěch, jak ukazují fotografie.

Samotný koncert, jak již bývá  na Lipové zvykem, uvedla skupina studentů LŠU z Rumburka, která zahajovala samotné hudební slavnosti. Po jejich vystoupení následovala krátká přednáška Jana Rapina o historii Lipové a starohraběcího rodu Salmů a po krátké přestávce již následoval vlastní koncert. Nutno říci, že úroveň hudebního léta je každoročně na nejvyšší úrovni, což platí i o vzorně zvládnuté organizaci celé akce.

Poděkování tak patří všem, kteří se spolupodíleli na úspěchu letošních hudebních slavností, zejména občanům Lipové v čele s jejich starostou panem Svobodou, médiím, zejména Českému rozhlasu dvojce a ústeckému Deníku, které o akci několikráte informovali, stejně jako další regionální média. Zvláštní poděkování pak patří Krajskému úřadu Ústeckého kraje, který letošní Lipovské hudební léto podpořil významnou finanční částkou. Mohli jsme tak ukázat, že vynikající hudba na Lipovou patří, že kultura sbližuje národy i etnika, o různých sociálních skupinách nemluvě. Lipová má tak nakročeno k tomu, aby pomocí mnohých kulturních zážitků setřásla ono dehonestující zařazení mezi sociálně vyloučené lokality. Ukázali jsme dnes názorně, že umění lidi sbližuje a staví mezi nimi mosty, které dokážou překlenout mnohé propasti. Těšit se tak již nyní můžeme na další ročník, který doufejme, bude stejně tak zdařilý, jako ty předešlé.

    

 

Ke stažení

Kategorie aktuality: 
Rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové
Reconstruction and revitalization of the Chateau Lipová
Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP částkou 32 767 500.- Kč
Dotace celkem 38 550 000.- Kč
 
CÍLEM PROJEKTU JE REKONSTRUKCE A REVITALIZACE SEVERNÍHO KŘÍDLA ZÁMKU V LIPOVÉ A JEHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VEŘEJNOSTI A REALIZACE KULTURNÍCH A EDUKAČNÍCH AKCÍ ZAMĚŘENÝCH MIMO JINÉ NA SOUŽITÍ MENŠIN A ETNIK V ČR.
PŘÍJEMCE PODPORY JE SPOLEK VIA TEMPORA NOVA z. s., ZHOTOVITEL STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU JE NURS PRAHA s. r. o.

www.fondyehp.cz/kultura

PARTNEŘI PROJEKTU
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY BRNO
INTERNATIONAL CLASSICAL ARTS NETWORK ASSOCIATION, OSLO, NORWAY
RECOC PRAHA