O nás

Spolek Via Tempora Nova (nová cesta času) spojuje tým lidí, kterým není od samého počátku lhostejný osud památek v naší vlasti. Toto téma bylo prioritním již u první akce, která představila problematiku upadajících nemovitých kulturních památek zejména v Ústeckém kraji. Tou první akcí byla prezentace fotografií těchto objektů v prostorách Atria Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky. Tam také padlo první rozhodnutí věnovat největší úsilí spolku prioritně zámku v Lipové. Usoudili jsme, že zámek je natolik důležitou architektonickou památkou, že je mimořádně důležité ji zachránit. V tomto našem rozhodnutí nás posléze podpořili zastupitelé obce, pracovníci Národního památkového úřadu, zaměstnanci Krajského úřadu v Ústí nad Labem i mnozí další z ostatních státních institucí.

Spolek se snaží na své cestě k záchraně spolupracovat s předními odborníky, spolupracuje s památkáři, špičkovými odborníky všech profesí, které jsou potřeba k záchraně nemovité kulturní památky takového významu, jako je zámek Lipová. Dlouhodobě se snažíme zajistit pro projekt záchrany zámku kontinuální spolupráci všech zainteresovaných institucí tak, abychom dospěli pokud možno co nejdříve k pozitivním výsledkům. Zachráněný objekt zámku posléze zásadním způsobem přispěje k posílení ekonomické infrastruktury regionu, k posílení turistické atraktivnosti místa, které je dnes pejorativně označováno jako lokalita sociálně vyloučená.

Naše motivace – naše snažení a cíle

Pomalu se již stává tradicí, že nové zámecké panstvo dostává pravidelně mediální prostor v Lipovských novinách i jiných médiích, čemuž jsme pochopitelně velmi rádi. S tímto konstatováním je však třeba spojit zásadní informaci o tom, kdo vlastně dnes je spolek Via Tempora Nova (nová cesta času). Především je to skupina nadšenců, kterým učarovala krajina kolem Lipové a posléze i sám zámek, který si umí představit v jeho původní kráse a velebnosti. Jsou to lidé, kteří obětují mnoho ze svého volného času pro dobro věci a mimo jiné i mnoho svých osobních finančních prostředků, které věnují a již věnovali na záchranu tohoto barokního skvostu (od doby, kdy jsme se rozhodli pro zakoupení zámku v listopadu minulého roku, bylo již investováno ze soukromých finančních prostředků přes 4 miliony korun na jeho záchranu). Žádný z nich přitom není multimilionářem, jak by se mohlo zdát. Ti se zatím k záchraně zámku nepřipojili, stejně jako se nepřipojila žádná z velkých nadnárodních společností, kterým kdysi český stát připravil půdu k jejich klidnému vstupu na českou ekonomickou scénu. Bohužel dosud jsme nezaregistrovali žádnou pozitivní reakci v oblasti společenské odpovědnosti těchto firem. Uvidíme tedy do budoucna. Zatím se ale kupodivu (ač požádáni) nezapojili jakýmkoliv způsobem ani majitelé větších firem ze Šluknovského výběžku, kteří by měli podpořit rozvoj svého kraje, kde podnikají. Skupina nadšenců, kteří se angažují na záchraně zámku, je tvořena normálními občany, kteří mají svá občanská zaměstnání a ve volném čase podporují záchranu a obnovu zámeckého areálu.

Pomalu se nám v současnosti rozbíhá mediální kampaň, snažící se zviditelnit problematiku záchrany zámku v Lipové, a tak již mnozí pozorní diváci i posluchači zaznamenali mediální výstup  na toto téma v televizi či v Českém rozhlase anebo na stránkách MF Dnes či regionálního tisku. Podporují nás v těchto aktivitách mimo jiné umělci jako Jaroslav Svěcený, Štěpán Rak či Luděk Munzar. V současné době se připravují nové akce na podporu záchrany zámku. Jednou z nich bude aukce výtvarných děl, které poskytnou přední čeští umělci a jejíž výnos bude použit při rekonstrukci zámku. Druhou akcí byl již uskutečněný slavnostní velikonoční koncert, který následuje po velmi úspěšném prvním zámeckém koncertu vážné hudby, který proběhl v zámeckých zahradách dne 16. Září minulého roku, jehož hlavním protagonistou byl houslový virtuos Jaroslav Svěcený.  Tento koncert oslovil nejen obyvatele Lipové, ale měl i velký regionální efekt, který zviditelnil problematiku záchrany zámku. Třetí akcí bude dozajista další koncert Letních hudebních slavností na Lipové, který proběhne v září. Zároveň chceme těmito akcemi, které by se měly pravidelně opakovat, eliminovat negativní mediální pověst Šluknovska, jako tzv. sociálně vyloučené lokality.

Náš projekt má také podporu mnoha významných kulturních, vědeckých a jiných osobností a institucí.

Naše stanovy

Rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové
Reconstruction and revitalization of the Chateau Lipová
Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP částkou 32 767 500.- Kč
Dotace celkem 38 550 000.- Kč
 
CÍLEM PROJEKTU JE REKONSTRUKCE A REVITALIZACE SEVERNÍHO KŘÍDLA ZÁMKU V LIPOVÉ A JEHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VEŘEJNOSTI A REALIZACE KULTURNÍCH A EDUKAČNÍCH AKCÍ ZAMĚŘENÝCH MIMO JINÉ NA SOUŽITÍ MENŠIN A ETNIK V ČR.
PŘÍJEMCE PODPORY JE SPOLEK VIA TEMPORA NOVA z. s., ZHOTOVITEL STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU JE NURS PRAHA s. r. o.

www.fondyehp.cz/kultura

PARTNEŘI PROJEKTU
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY BRNO
INTERNATIONAL CLASSICAL ARTS NETWORK ASSOCIATION, OSLO, NORWAY
RECOC PRAHA