Lipovské hudební léto 2016

V letošním roce bylo poprvé uspořádáno v nově koncipovaném a založeném zámeckém parteru, který se tak znovu osvědčil jako místo s vynikající akustikou, které dokáže přilákat mnoho návštěvníků. Letošní letní nabídkou bylo Zámecké saxofonové kvarteto, které v nezvyklých aranžmá nabídlo široké spektrum skladeb od barokní klasiky až po moderní hudební žánry současnosti. Obecenstvo se jako vždy sešlo ve velmi hojné míře a odvděčilo hudebníky dlouhým aplausem. I počasí bylo objednáno krásně slunečné, takže jen hudebníci trochu trpěli horkem. Nezbývá než se těšit na další podařený ročník.

ZÁMECKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO

vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let ve známých českých orchestrech. Pod vedením Josefa Žemličky a garanta souboru Jaroslava Jelínka vznikl zajímavý projekt, který nabízí klasický i moderní repertoár saxofonového kvarteta.

Díky jedinečnému hudebnímu aranžmá je vystoupení tohoto souboru vhodné pro koncerty v klasických koncertních síních ale i pro promenádní koncerty a podobné akce. Nechte se tedy přenést do doby J. S. Bacha, do doby zakladatele zámku v Lipové, ale i do prostředí mladších skladatelů a pojďme si připomenout slavné melodie i jiných skladatelů a to v podání jednoho z nejkrásnějších a nejlíbivějších hudebních nástrojů jakým je saxofon. Během jednoho koncertu si můžete vychutnat melodie mistrů klasiky, ale také písně z nejslavnějších muzikálů. Zámecké saxofonové kvarteto vkročilo letos již do jedenácté sezony a koncertuje nejen po celé naší republice, ale má své publikum také v Polsku, Slovensku či Německu.

Ne vždy se najednou setkáte s takovou rodinou saxofonů, jakou je saxofonový zámecký kvartet.

 
Kategorie aktuality: 
Rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové
Reconstruction and revitalization of the Chateau Lipová
Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP částkou 32 767 500.- Kč
Dotace celkem 38 550 000.- Kč
 
CÍLEM PROJEKTU JE REKONSTRUKCE A REVITALIZACE SEVERNÍHO KŘÍDLA ZÁMKU V LIPOVÉ A JEHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VEŘEJNOSTI A REALIZACE KULTURNÍCH A EDUKAČNÍCH AKCÍ ZAMĚŘENÝCH MIMO JINÉ NA SOUŽITÍ MENŠIN A ETNIK V ČR.
PŘÍJEMCE PODPORY JE SPOLEK VIA TEMPORA NOVA z. s., ZHOTOVITEL STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU JE NURS PRAHA s. r. o.

www.fondyehp.cz/kultura

PARTNEŘI PROJEKTU
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY BRNO
INTERNATIONAL CLASSICAL ARTS NETWORK ASSOCIATION, OSLO, NORWAY
RECOC PRAHA