Houslový virtuos Jaroslav Svěcený byl uchvácen návštěvou zámku

Zámek Lipová - nádherné místo, kde je přítomen Genius loci!

Měl jsem tu čest před jeho zbylými, ale úžasnou atmosférou naplněnými zdmi s mojí dcerou Julií koncertovat a alespoň maličko podpořit to zámecké znovuvzkříšení. Všem, co právě v této době napnou síly a pokusí se o ,,nápravu věcí lidských" (J.A.Komenský), přeji neutuchající vervu, pevné nervy, celkové zdraví a několik nákladních vlaků naložených pozitivní energií.

Smekám před touto aktivitou a jsem jednoznačně přesvědčen, že si zámek v Lipové zaslouží plnou obnovu, jedině tak ho budou moci obdivovat a hlavně účelně využívat i další generace.

Houslový virtuos Jaroslav Svěcený

 
Kategorie aktuality: 
Rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové
Reconstruction and revitalization of the Chateau Lipová
Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP částkou 32 767 500.- Kč
Dotace celkem 38 550 000.- Kč
 
CÍLEM PROJEKTU JE REKONSTRUKCE A REVITALIZACE SEVERNÍHO KŘÍDLA ZÁMKU V LIPOVÉ A JEHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VEŘEJNOSTI A REALIZACE KULTURNÍCH A EDUKAČNÍCH AKCÍ ZAMĚŘENÝCH MIMO JINÉ NA SOUŽITÍ MENŠIN A ETNIK V ČR.
PŘÍJEMCE PODPORY JE SPOLEK VIA TEMPORA NOVA z. s., ZHOTOVITEL STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU JE NURS PRAHA s. r. o.

www.fondyehp.cz/kultura

PARTNEŘI PROJEKTU
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY BRNO
INTERNATIONAL CLASSICAL ARTS NETWORK ASSOCIATION, OSLO, NORWAY
RECOC PRAHA