Rekonstrukce severního křídla zámku

Vlastní nejzákladnější sanace objektu zámku začala vlastně hned v roce 2012, bezprostředně pote, co spolek VIA TEMPORA NOVA zakoupil zámecký areál. Nejprve bylo nutno odstranit největší a nejvíce obtěžující náletové stromy, mnohdy již poměrně mohutného vzrůstu tak, aby dále neničili zachovanou podstatu nemovité kulturní památky. Zhruba půl století trvající nezájem ze strany všech ze zákona povinných institucí od představitelů obce až po ministerské úředníky se na zámeckém areálu nesmazatelně podepsal. Nutno konstatovat, že armáda pobývající v areálu zhruba třicet let nezanechala až tak děsivé stopy jako éra následující, přičemž nejhorší byla devastace po roce 1989.  Armáda sice nijak zvlášť nešetřila zachovalé interiéry (poté co noví přistěhovalci odcizili všechno to, co zbylo po nájezdu rodiny Růžičkovy),  nicméně udržovala zděděné architektonické dědictví v použitelném stavu zejména co se týče stavebních konstrukcí včetně oken, dveří či podlah a dokonce pravidelně v zámku pořádala společenské události jako plesy pro širokou veřejnost.

Celý dokument ke stažení:

Kategorie aktuality: 
Rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové
Reconstruction and revitalization of the Chateau Lipová
Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP částkou 32 767 500.- Kč
Dotace celkem 38 550 000.- Kč
 
CÍLEM PROJEKTU JE REKONSTRUKCE A REVITALIZACE SEVERNÍHO KŘÍDLA ZÁMKU V LIPOVÉ A JEHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VEŘEJNOSTI A REALIZACE KULTURNÍCH A EDUKAČNÍCH AKCÍ ZAMĚŘENÝCH MIMO JINÉ NA SOUŽITÍ MENŠIN A ETNIK V ČR.
PŘÍJEMCE PODPORY JE SPOLEK VIA TEMPORA NOVA z. s., ZHOTOVITEL STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU JE NURS PRAHA s. r. o.

www.fondyehp.cz/kultura

PARTNEŘI PROJEKTU
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY BRNO
INTERNATIONAL CLASSICAL ARTS NETWORK ASSOCIATION, OSLO, NORWAY
RECOC PRAHA