Zámek v Lipové je jednou z nejohroženějších kulturních památek české republiky.  Tento unikátní zámek byl poprvé odsouzen k zániku již v osmdesátých letech minulého století. Tehdy unikl demolici jen o vlásek. Sám zámek ještě dnes zachráněn není, ale již nyní zde můžete navštívit  barokní zámecký park a zahradu. Ty se již zachránit podařilo, i když i zde nás čeká ještě mnoho práce. Záchranu areálu se daří realizovat také díky Vám, občanům této  země, jimž není cizí pomoc záchraně a obnově našeho národního kulturního dědictví. 

 PŘISPĚJTE PROSÍM NA ZÁCHRANU ZÁMKU

ÚČET 771 771 700/0600 MONETA MONEY BANK

Obec Lipová

Zahájení realizace projektu „Stavební úpravy stávajícího kostela sv. Šimona a Judy“

Obec Lipová získala dotaci na rekonstrukci kostela sv. Šimona a Judy v Lipové. Poskytnutá dotace je z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Název projektu je „Stavební úpravy stávajícího kostela sv. Šimona a Judy“. Realizace začala v květnu 2014.

Hlavním cílem tohoto projektu je kompletní rekonstrukce kostela tak, aby byl dodržen historický vzhled v největší možné míře. Bude opravena věž kostela včetně kříže, fasáda i s nátěrem, výměna střešní krytiny, oprava oken a kamenné podlahy.

Dalším cílem je vytvoření komunitního centra, kde budou spolupracovat tito projektoví partneři:
Obec Lipová, Římskokatolická farnost – arciděkanství Lipová, Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska, Oblastní charita Šluknov a společnost Via Tempora Nova, o. s. Spolupráce bude také probíhat s Dětským domovem Lipová, Domovem důchodců Lipová a Klubem důchodců Lipová.
 

Kostel v obci Lipová patří mezi naše historické dědictví a jsme rádi, že máme možnost podílet se na jeho zachování. Velký smysl této spolupráce vidíme v tom, že se zde budou setkávat skupiny lidí různého věku, z rozdílných poměrů, národností, zájmů i názorů. Budou zde moci trávit společně čas. Aktivity budou připravovány dle jejich požadavků a potřeb.

Již v letošním roce v kostele proběhlo a bude probíhat několik kulturních akcí:

  • 11. 1. Koncert – Česká mše vánoční, J. J. Ryby „Hej mistře!“
  • 19. 4. Koncert – Štěpána Raka, světového kytarového virtuosa
  • 19. 7. Setkání rodáků obce
  • 26. 10. Koncert ku příležitosti konání Roku hudby – uskupení hudebníků Šluknovského výběžku
  • 24. 12. setkání v kostele, půlnoční mše

Odkazy