Obec Lipová

Zahájení realizace projektu „Stavební úpravy stávajícího kostela sv. Šimona a Judy“

Obec Lipová získala dotaci na rekonstrukci kostela sv. Šimona a Judy v Lipové. Poskytnutá dotace je z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Název projektu je „Stavební úpravy stávajícího kostela sv. Šimona a Judy“. Realizace začala v květnu 2014.

Hlavním cílem tohoto projektu je kompletní rekonstrukce kostela tak, aby byl dodržen historický vzhled v největší možné míře. Bude opravena věž kostela včetně kříže, fasáda i s nátěrem, výměna střešní krytiny, oprava oken a kamenné podlahy.

Dalším cílem je vytvoření komunitního centra, kde budou spolupracovat tito projektoví partneři:
Obec Lipová, Římskokatolická farnost – arciděkanství Lipová, Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska, Oblastní charita Šluknov a společnost Via Tempora Nova, o. s. Spolupráce bude také probíhat s Dětským domovem Lipová, Domovem důchodců Lipová a Klubem důchodců Lipová.
 

Kostel v obci Lipová patří mezi naše historické dědictví a jsme rádi, že máme možnost podílet se na jeho zachování. Velký smysl této spolupráce vidíme v tom, že se zde budou setkávat skupiny lidí různého věku, z rozdílných poměrů, národností, zájmů i názorů. Budou zde moci trávit společně čas. Aktivity budou připravovány dle jejich požadavků a potřeb.

Již v letošním roce v kostele proběhlo a bude probíhat několik kulturních akcí:

  • 11. 1. Koncert – Česká mše vánoční, J. J. Ryby „Hej mistře!“
  • 19. 4. Koncert – Štěpána Raka, světového kytarového virtuosa
  • 19. 7. Setkání rodáků obce
  • 26. 10. Koncert ku příležitosti konání Roku hudby – uskupení hudebníků Šluknovského výběžku
  • 24. 12. setkání v kostele, půlnoční mše

Odkazy

Rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové
Reconstruction and revitalization of the Chateau Lipová
Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP částkou 32 767 500.- Kč
Dotace celkem 38 550 000.- Kč
 
CÍLEM PROJEKTU JE REKONSTRUKCE A REVITALIZACE SEVERNÍHO KŘÍDLA ZÁMKU V LIPOVÉ A JEHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VEŘEJNOSTI A REALIZACE KULTURNÍCH A EDUKAČNÍCH AKCÍ ZAMĚŘENÝCH MIMO JINÉ NA SOUŽITÍ MENŠIN A ETNIK V ČR.
PŘÍJEMCE PODPORY JE SPOLEK VIA TEMPORA NOVA z. s., ZHOTOVITEL STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU JE NURS PRAHA s. r. o.

www.fondyehp.cz/kultura

PARTNEŘI PROJEKTU
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY BRNO
INTERNATIONAL CLASSICAL ARTS NETWORK ASSOCIATION, OSLO, NORWAY
RECOC PRAHA