Svoji podporu nám vyjádřil herec Luděk Munzar

Luděk Munzar, dlouholetý člen činohry Národního divadla a televizní herec, nám vyjádřil svoji podporu v naší práci.

Snad třikrát za sebou jsem, při natáčení cyklu o rozhlednách, památných stromech a pramenech, měl možnost doslova projít  naši krásnou zemi. Při tom jsem viděl jak je bohatá tolika historickými památkami a jak je chudá tím, že některé z nich nechává  zpustnout a zaniknout. To je neodpustitelný hřích. Tu zemi jsme dostali darem a je naší povinností ji spravovat ku prospěchu příštích generací. Dědictví otců, zachovej nám pane – to je důležitá věta i pro drama dnešní doby.

To, co vybudovali naši předkové jsou skvosty, které nám závidí celý svět.

To, že je tolik nevyčíslitelných hodnot v troskách, v blátě, je ostuda. Hledáme pak třísku,  stéblo, abychom z těch zbytků zachovali alespoň zdání vzdělaného a kulturního národa. Je to povinnost všech, kteří jsou za správu naší společnosti odpovědni.

Obdivuju statečnost vašeho občanského sdružení a držím vám všechny palce, a přeju, aby na té nové cestě času bylo zachráněných památek co nejvíc. Ale i kdyby byla jedna jediná, stojí to za to.

Váš Luděk Munzar

Kategorie aktuality: 
Rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové
Reconstruction and revitalization of the Chateau Lipová
Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP částkou 32 767 500.- Kč
Dotace celkem 38 550 000.- Kč
 
CÍLEM PROJEKTU JE REKONSTRUKCE A REVITALIZACE SEVERNÍHO KŘÍDLA ZÁMKU V LIPOVÉ A JEHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VEŘEJNOSTI A REALIZACE KULTURNÍCH A EDUKAČNÍCH AKCÍ ZAMĚŘENÝCH MIMO JINÉ NA SOUŽITÍ MENŠIN A ETNIK V ČR.
PŘÍJEMCE PODPORY JE SPOLEK VIA TEMPORA NOVA z. s., ZHOTOVITEL STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU JE NURS PRAHA s. r. o.

www.fondyehp.cz/kultura

PARTNEŘI PROJEKTU
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY BRNO
INTERNATIONAL CLASSICAL ARTS NETWORK ASSOCIATION, OSLO, NORWAY
RECOC PRAHA