Zámek v Lipové je jednou z nejohroženějších kulturních památek české republiky.  Tento unikátní zámek byl poprvé odsouzen k zániku již v osmdesátých letech minulého století. Tehdy unikl demolici jen o vlásek. Sám zámek ještě dnes zachráněn není, ale již nyní zde můžete navštívit  barokní zámecký park a zahradu. Ty se již zachránit podařilo, i když i zde nás čeká ještě mnoho práce. Záchranu areálu se daří realizovat také díky Vám, občanům této  země, jimž není cizí pomoc záchraně a obnově našeho národního kulturního dědictví. 

 PŘISPĚJTE PROSÍM NA ZÁCHRANU ZÁMKU

ÚČET 771 771 700/0600 MONETA MONEY BANK

Tisková zpráva - zámecký park Lipová 2017

ZÁMECKÝ PARK v Lipové byl zrekonstruován, revitalizován a následně otevřen nejširší veřejnosti 30. října roku 2015. Spolek Via Tempora Nova získal dotaci na rekonstrukci parku (parkové cestní sítě a některých opěrných zdí v parku) z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. V rámci rekonstrukce se znovu založila nová cestní síť v parku, zejména v barokním parteru. Dále byla znovu postavena hlavní opěrná zeď mezi zámeckým parterem podzámeckou zahradou. Jedním z nejdůležitějších kroků pak byla rekonstrukce jedné z hlavních opěrných zdí barokního zámeckého parteru, která až na základy již zcela zanikla. Tím došlo k rekonstrukci původního barokního tvaru parteru, kde byla založena i nová cestní Síť, vycházející z původního barokního tvarosloví.

Park se tak stal první prakticky znovu rehabilitovanou částí zámeckého areálu, která může bezezbytku sloužit veřejnosti. Park je otevřen celoročně každodenně a bezúplatně. Slouží tak nejen k rekreaci občanů, ale rovněž tak k pořádání společenských a komunitních akcí stejně tak jako k pořádání kulturních akcí obce i spolku.

Partneři projektu jsou: Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska a obec Lipová. Tyto organizace s naším spolkem spolupracují na vytvoření místa komunitního setkávání občanů různého věku, rozdílných sociálních vrstev, národností, zájmů a názorů, kteří zde můžou trávit společně čas a věnovat se rekreačním aktivitám. Aktivity jsou připravovány dle jejich požadavků a potřeb. Každá organizace má svůj podíl na realizování tohoto záměru.
 
Park je přístupný veřejnosti celoročně a probíhají zde kulturní akce, na kterých se podílejí naši partneři. Přesné informace o jejich konání jsou k nalezení na plakátech a na webových stránkách zúčastněných subjektů. Mezi pravidelné akce patří zejména Lipovské hudební léto, které má již mnohaletou tradici a na němž vystupují špičkoví čeští interpreti převážně klasické hudby. 

Kategorie aktuality: