Zámek v Lipové je jednou z nejohroženějších kulturních památek české republiky.  Tento unikátní zámek byl poprvé odsouzen k zániku již v osmdesátých letech minulého století. Tehdy unikl demolici jen o vlásek. Sám zámek ještě dnes zachráněn není, ale již nyní zde můžete navštívit  barokní zámecký park a zahradu. Ty se již zachránit podařilo, i když i zde nás čeká ještě mnoho práce. Záchranu areálu se daří realizovat také díky Vám, občanům této  země, jimž není cizí pomoc záchraně a obnově našeho národního kulturního dědictví. 

 PŘISPĚJTE PROSÍM NA ZÁCHRANU ZÁMKU

ÚČET 771 771 700/0600 MONETA MONEY BANK

Botanik RNDr. Václav Větvička provedl základní průzkum zámeckých dřevin v Lipové

Na začátku prosince 2011 byl proveden známým českým vědcem, botanikem RNDr. Václavem Větvičkou základní primární průzkum současného stavu dřevin v areálu zámeckého parku a zámecké zahrady v Lipové. Během průzkumu bylo kontrolováno více než 200 stromů. Výsledná studie již byla zpracována a výstupy z ní najdete zde.

Aktualizace: V předjaří 2013 proběhla další návstěva objektu p. dr. Větvičkou spojená s hodnocením probíhajících prací.

Kategorie aktuality: