Byly zahájeny terénní úpravy a provedeno odstranění náletových dřevin na zámku Lipová

V souladu s projektem rekonstrukce zámku Lipová a revitalizace barokní zahrady a zámeckého parku byly v průběhu března letošního roku zahájeny terénní úpravy areálu zámku a jeho bezprostředního okolí.
Tyto základní práce byly provedeny na celkové ploše cca 2 hektarů. Jen ze zámeckého nádvoří bylo odvezeno 50 nákladních aut sutě a odpadu.
Bylo provedeno také odstranění náletových dřevin a především byly během všech těchto úprav zabezpečeny nálezy historických fragmentů v areálu zámku.
Za zmínku stojí především odkrytí dochovaného torza barokní kašny v parteru bývalé barokní zahrady, zabezpečení barokní sochy bohyně Diany, objevení původní dlažby na zámeckém nádvoří a zajištění mnoha úlomků několika dalších fragmentů.

Kategorie aktuality: 
Rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové
Reconstruction and revitalization of the Chateau Lipová
Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP částkou 32 767 500.- Kč
Dotace celkem 38 550 000.- Kč
 
CÍLEM PROJEKTU JE REKONSTRUKCE A REVITALIZACE SEVERNÍHO KŘÍDLA ZÁMKU V LIPOVÉ A JEHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VEŘEJNOSTI A REALIZACE KULTURNÍCH A EDUKAČNÍCH AKCÍ ZAMĚŘENÝCH MIMO JINÉ NA SOUŽITÍ MENŠIN A ETNIK V ČR.
PŘÍJEMCE PODPORY JE SPOLEK VIA TEMPORA NOVA z. s., ZHOTOVITEL STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU JE NURS PRAHA s. r. o.

www.fondyehp.cz/kultura

PARTNEŘI PROJEKTU
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY BRNO
INTERNATIONAL CLASSICAL ARTS NETWORK ASSOCIATION, OSLO, NORWAY
RECOC PRAHA