Zámek v Lipové je jednou z nejohroženějších kulturních památek české republiky.  Tento unikátní zámek byl poprvé odsouzen k zániku již v osmdesátých letech minulého století. Tehdy unikl demolici jen o vlásek. Sám zámek ještě dnes zachráněn není, ale již nyní zde můžete navštívit  barokní zámecký park a zahradu. Ty se již zachránit podařilo, i když i zde nás čeká ještě mnoho práce. Záchranu areálu se daří realizovat také díky Vám, občanům této  země, jimž není cizí pomoc záchraně a obnově našeho národního kulturního dědictví. 

 PŘISPĚJTE PROSÍM NA ZÁCHRANU ZÁMKU

ÚČET 771 771 700/0600 MONETA MONEY BANK

Kalamita v zámeckém parku

Letošní zima se bohužel negativně podepsala na podobě našeho zámeckého parku. Orkán Herwart, který zpustošil značnou část Německa, se nezastavil ani před Lipovou a poničil nejen značnou část lesních porostů kolem obce ale bohužel i některé vzrostlé a krásné stromy v zámeckém parku. Největší škodou pak bylo doslova utržení koruny vzrostlého, několika set let starého budu pod zámeckým parterem. Jiné vzrostlé jedince pak vichr připravil o množství větví. Kalamitu se díky obětavé péči našich zaměstnanců podařilo zlikvidovat a tak zbývá v jarních měsících znovu vysadit nové stromy tak, aby park opět rostl do krásy.

Kategorie aktuality: