Zámek v Lipové je jednou z nejohroženějších kulturních památek české republiky.  Tento unikátní zámek byl poprvé odsouzen k zániku již v osmdesátých letech minulého století. Tehdy unikl demolici jen o vlásek. Sám zámek ještě dnes zachráněn není, ale již nyní zde můžete navštívit  barokní zámecký park a zahradu. Ty se již zachránit podařilo, i když i zde nás čeká ještě mnoho práce. Záchranu areálu se daří realizovat také díky Vám, občanům této  země, jimž není cizí pomoc záchraně a obnově našeho národního kulturního dědictví. 

 PŘISPĚJTE PROSÍM NA ZÁCHRANU ZÁMKU

ÚČET 771 771 700/0600 MONETA MONEY BANK

Zprávy ze zámku - leden 2016

V minulém roce se pracovalo především v zámeckém parku, který tak nejen prošel radikální změnou a novým startem do života, ale pracovalo se i v samotném zámku, což zůstalo víceméně utajeno nejen místním ale i návštěvníkům Lipové. Práce na sanaci stavby pokračovaly odklízením dřevěných konstrukcí ve středním křídle zámku, kde byly nově odklizeny i propadlé stropy v několika místnostech. Úplné vyklizení středního křídla se tak dostalo do snad již finální fáze. Nastávající zima však jistě opět přinese negativní změny týkající se stavebních konstrukcí a jejich destrukce. Bude tedy potřebí začít s dostavbou nosných konstrukcí, aby se do budoucna zamezilo dalším ztrátám. V tomto směru doufáme opět ve finanční pomoc Ústeckého kraje, který nás finančně podporuje již třetím rokem a bez jehož pomoci by práce na zámku nebyly možné. Druhým, a dnes co se finančního podílu na záchraně zámku týče, větším podporovatelem je Ministerstvo kultury, které i minulý rok přispělo k sanaci severovýchodního křídla zámku. Díky tomuto příspěvku poskytnutému z Programu záchrany architektonického dědictví byla sanována celá východní část severovýchodního křídla, kde byla suť až do výšky tří až čtyř metrů a kde bylo nutno odstranit zbytky středních příček, jejichž sesutí by ohrozilo samu existenci tohoto křídla.

Přinášíme snímky z těchto míst, která jsou z bezpečnostních důvodů veřejnosti nepřístupná, abyste si vážení čtenáři mohli udělat představu o prostorách před dostavbou příček a kleneb, jejichž realizaci plánujeme provést letošní rok. Záležet tak bude především na poskytnutých dotacích a jejich výši. Zatím se tedy můžeme těšit, že zima nebude příliš dlouhá a s jarem nás přivítá nově rozkvetlý zámecký park.

 
Kategorie aktuality: