Zprávy ze zámku - únor 2016

Chceme Vás opět seznámit s novinkami kolem zámku. V tyto zimní dny se sice nedá na zámku pracovat a tím méně v parku, takže jen opět evidujeme další škody, které páchá neúprosný čas a počasí. Jinak však velmi usilujeme spolu s našimi projektanty a památkáři na dokončení prováděcího projektu zámku tak, abychom mohli v co nejbližší době požádat o další dotační titul. Práce je to komplikovaná, nicméně její dokončení se blíží každým dnem. 

Při této práci nás nedávno velmi příjemně překvapili manželé Peerovi ze Státního památkového ústavu v Ústí nad Labem, kteří objevili v archivu opravdový poklad. Jedná se o zhruba devadesát let starý soupis movitých věcí ze zámku. Nyní tedy přesně víme, v které místnosti se co nacházelo v době, kdy zámek přebíral dr. Růžička. Většina mobiliáře je podrobně popsána, u obrazů nechybí popis i signatura. Víme tedy nejen, kde jaký obraz na zámku visel, ale i koho zpodoboval, jak byl starý a někdy nechybí ani autor. Víme tedy, že se zde nacházely obrazy barokní i renesanční zpodobňující rodinné příslušníky rodu Slawatů i Salmů a jejich příbuzné, víme, že zde byla celá řada obrazů z devatenáctého století včetně obrazu od Antonína Mánesa a dalších mistrů. Obdobné je to s porcelánem či broušeným sklem. Dokážeme přesně identifikovat sbírku stříbrných předmětů o celkové váze 16 kilogramů, která se dnes nachází v depozitářích Národního muzea, dokážeme identifikovat větší část salmovské knihovny (cca 6000 svazků) z původních 10000 či fragmentárně dochovaný sbírkový fond z původní obrazárny zámku.

A protože si myslíme, že i vy, čtenáři, jste zvědaví na to co všechno se na zámku nacházelo, udělali jsme pro vás zjednodušený přehled mobiliáře.  Vězte tedy, že v této vlastně nedávné době byl zámek plně vybaven, Thunové neodvezli na své ostatní zámky žádný rodový majetek jak svůj tak Salmů. V budově se nacházelo na 276 obrazů, 33 soch, na schodišti byly umístěny vázy a v místnostech rokoková kachlová kamna. Mimo popisovanou knihovnu se ještě v objektu nacházela sbírka porcelánu, většinou značkového (Vídeň, Míšeň, Berlín, Delft, fajáns, Wegdwood a další) v počtu takřka osmi set kusů. Mimo to zde byla sbírka střelných zbraní, většinou z doby zakladatele zámku, tedy z osmnáctého století v počtu 131 kusů a dalších 25 vzácných kusů chladných zbraní. Mimo to zde byl stále ještě pověstný turecký vojenský stan, který byl ukořistěn za války s Osmanskými Turky. Také čtyři děla, dvě kompletní brnění a několik kyrysů. Z mobiliáře pak zaujme počtem především 120 skříní, šatníků, sekretářů a skleníků, většinou barokních, rokokových empirových i z období biedermaieru. Toto impozantní číslo doplní 83 stolů a stolků, 59 postelí či 114 židlí vesměs slohových, nemluvě o třech starožitných pianech, dvanácti přepychových zrcadlech či osmnácti většinou stojacích hodinách, mnohdy signovaných nejlepšími evropskými mistry. 

Co říci na závěr? Snad jen to, že se pokusíme nejen získat potřebné finanční prostředky na obnovu zámecké budovy, ale uděláme maximum, abychom interiéry vybavili alespoň tím mobiliářem, který se nám podaří dohledat.

Za všechny příznivce obnovy zámku Vám přejeme krásné předjarní dny plné sluníčka a pohody. 

 
Kategorie aktuality: 
Rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové
Reconstruction and revitalization of the Chateau Lipová
Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP částkou 32 767 500.- Kč
Dotace celkem 38 550 000.- Kč
 
CÍLEM PROJEKTU JE REKONSTRUKCE A REVITALIZACE SEVERNÍHO KŘÍDLA ZÁMKU V LIPOVÉ A JEHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VEŘEJNOSTI A REALIZACE KULTURNÍCH A EDUKAČNÍCH AKCÍ ZAMĚŘENÝCH MIMO JINÉ NA SOUŽITÍ MENŠIN A ETNIK V ČR.
PŘÍJEMCE PODPORY JE SPOLEK VIA TEMPORA NOVA z. s., ZHOTOVITEL STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU JE NURS PRAHA s. r. o.

www.fondyehp.cz/kultura

PARTNEŘI PROJEKTU
MUZEUM ROMSKÉ KULTURY BRNO
INTERNATIONAL CLASSICAL ARTS NETWORK ASSOCIATION, OSLO, NORWAY
RECOC PRAHA