Zámek v Lipové je jednou z nejohroženějších kulturních památek české republiky.  Tento unikátní zámek byl poprvé odsouzen k zániku již v osmdesátých letech minulého století. Tehdy unikl demolici jen o vlásek. Sám zámek ještě dnes zachráněn není, ale již nyní zde můžete navštívit  barokní zámecký park a zahradu. Ty se již zachránit podařilo, i když i zde nás čeká ještě mnoho práce. Záchranu areálu se daří realizovat také díky Vám, občanům této  země, jimž není cizí pomoc záchraně a obnově našeho národního kulturního dědictví. 

 

 PŘISPĚJTE PROSÍM NA ZÁCHRANU ZÁMKU

ÚČET 771 771 700/0600 MONETA MONEY BANK

Ostatní

Nové informační tabule

V průběhu roku 2017 jsme nainstalovali nové informační tabule, seznamující návštěvníky s parkem, jeho zajímavostmi, vegetací, s jeho stromy i keři. Zároveň informujeme zájemce o celkové genezi parkových úprav u zámku v Lipové. V budoucnu bychom chtěli takových info tabulí instalovat více, abychom mohli návštěvníky informovat především o dění v zámecké budově, která zůstává pro pokračující stavební práce uzavřena.

Lipovské hudební slavnosti 2017

Letošní hudební léto se neslo opět ve slavnostním duchu a nebývalé hudební pohodě. Na náš zámek zavítal báječný člověk a úžasný hudební virtuos, maestro Lubomír Brabec, známý svými brilantními koncertními vystoupeními po celém světě. O to víc nás potěšilo, že si udělal ve svém nabitém programu čas právě na Lipovou. Škoda jen, že nám tentokráte opravdu počasí nepřálo a tak se koncert z děl J. Dowlanda, I. Jelineka, L. S. Weisse, F.

Poštolky a plch na zámku

Pár poštolek se uhnízdil ve výklenku zámecké zdi a úspěšně vyvedl tři mladé. Tak jim přejeme úspěšný let do života.

V zámeckém parku se pak usadil vzácný plch velký (glis glis). Pro zájemce přikládáme fotografii tohoto velmi plachého zvířete.

Akce v okolí zámku

S potěšením vidíme, když v okolí zámku probíhají jak sportovní, tak kulturně orientované akce. A to, jak za podpory naší, tak ve spolupráci s obcí Lipová nebo neméně významné Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska. Rádi bychom tak zmínili např. Den otevřených podstávkových domů, 7.  a 8. kolo českého cyklopoháru MTBO či Víkend otevřených zahrad.

Ke stažení

Víkend otevřených zahrad

Srdečně Vás všechny tento týden zveme na Víkend otevřených zahrad.

Celodenní program dne 10.6.2017 v Lipové zahrnuje Jarmark, dětský den, koncert i přednášku o historii parku.

Slavnostní zahájení se uskuteční v 10.00 hod.

Ke stažení

Tisková zpráva - zámecký park Lipová 2017

Přinášíme našim čtenářům tiskovou zprávu dokumentující stav zámeckého parku v Lipové pro rok 2017

Ke stažení

Lipovské hudební léto 2016

V letošním roce bylo poprvé uspořádáno v nově koncipovaném a založeném zámeckém parteru, který se tak znovu osvědčil jako místo s vynikající akustikou, které dokáže přilákat mnoho návštěvníků. Letošní letní nabídkou bylo Zámecké saxofonové kvarteto, které v nezvyklých aranžmá nabídlo široké spektrum skladeb od barokní klasiky až po moderní hudební žánry současnosti. Obecenstvo se jako vždy sešlo ve velmi hojné míře a odvděčilo hudebníky dlouhým aplausem.

Tisková zpráva - ukončení projektu Park

Dne 30. 10. 2015 jsme úspěšně ukončili projekt obnovy zámeckého parku. Přinášíme v této souvislosti tiskovou zprávu s bilančními informacemi.

Ke stažení

 

 

Výroční zpráva 2015

Přinášíme k nahlédnutí výroční zprávu za rok 2015.

Ke stažení

Park

Spolek zakoupil nejnovější zahradní techniku určenou na údržbu parku a zároveň v rámci smlouvy s obcí ji bude zapůjčovat obci k údržbě obecních ploch stejně tak jako bude recipročně zapůjčovat obec potřebnou zahradní techniku k údržbě zámeckého parku, který slouží široké veřejnosti. 

Stránky

Prihlásit se k odběru RSS - Ostatní