Zámek v Lipové je jednou z nejohroženějších kulturních památek české republiky.  Tento unikátní zámek byl poprvé odsouzen k zániku již v osmdesátých letech minulého století. Tehdy unikl demolici jen o vlásek. Sám zámek ještě dnes zachráněn není, ale již nyní zde můžete navštívit  barokní zámecký park a zahradu. Ty se již zachránit podařilo, i když i zde nás čeká ještě mnoho práce. Záchranu areálu se daří realizovat také díky Vám, občanům této  země, jimž není cizí pomoc záchraně a obnově našeho národního kulturního dědictví. 

 

 PŘISPĚJTE PROSÍM NA ZÁCHRANU ZÁMKU

ÚČET 771 771 700/0600 MONETA MONEY BANK

Ostatní

Rekonstrukce a revitalizace zámeckého parku

Dne 19. 3. 2015 byla zahájena fyzická realizace projektu Rekonstrukce a revitalizace zámeckého parku v Lipové u Šluknova. Projekt byl finančně podpořen z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. 

Více informací v přiložené tiskové zprávě.

Park - zemní práce

Začínají zemní práce na hlavní opěrné zdi a na velké mlatové odpočinkové ploše pod ní nad podzámeckou zahradou.

Kontrolní den v dubnu 2015

V dubnu 2015 proběhl v zámeckém parku za přítomnosti všech zúčastněných partnerů projektu kontrolní den.

Tisková zpráva o průběhu projektu

Tisková zpráva o průběhu projektu „Stavební úpravy stávajícího kostel sv. Šimona a Judy“

Dotace na rekonstrukci získala obec Lipová z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Předmětem projektu je rekonstrukce kostela sv. Šimona a Judy v Lipové. V rámci projektu dojde ke zlepšení stavu objektu, čím vznikne možnost využití prostor kostela i pro komunitu obce a jejího přilehlého okolí. Očekává se, že projekt bude po realizaci spojovat občany spádové oblasti, udržovat, připomínat a zároveň rozšiřovat tradice a kulturu mezi občany ČR i SRN.

Výroční zpráva 2014

Přinášíme k nahlédnutí výroční zprávu za rok 2014.

Ke stažení

Aktuality duben 2014

Velikonoční koncert na Lipové

Po roce se na Lipové v kostele sv. Šimona  a Judy opět uskutečnil skvělý koncert našeho vynikajícího kytarového virtuosa Štěpána Raka. Náročný repertoár přilákal v krásný slunečný den takřka dvě stě posluchačů, kteří se odvděčili za vynikající výkon dlouhotrvajícím potleskem ve stoje. Štěpán Rak, který je dlouhodobým podporovatelem záchrany zámku v Lipové nám navíc slíbil další svoji podporu a vystoupení v Lipové v budoucnosti.

Odborníci a kraj dohlíží na první etapy sanace

V průběhu první etapy sanace zámku byly v zásypu klenby druhého patra hlavního schodiště nalezeny fragmenty dvou kamnových kachlů, pravděpodobně pocházejících ze starého zámku v Lipové. Byly by to tak pravděpodobně zatím jediné artefakty, které se zachovaly z tohoto objektu a to jen díky tomu, že byla kachlová kamna v době stavby nového zámku rozebrána a jednotlivé kachle použity jako druhotný stavební materiál na stavbě nového zámku.

Via Tempora nova je nyní spolkem

Občanské sdružení na základě nového občanského zákoníku změnilo svůj název na Via Tempora Nova z. s. a stalo se spolkem.

Pozvánka na velikonoční koncert se Štěpánem Rakem

Dne 19. dubna 2014 v 15:00 hodin se v kostele svatého Šimona a Judy v Lipové uskuteční velikonoční koncert jednoho z nejlepších kytarových virtuózů – Štěpána Raka.

Velmi rádi Vás uvidíme!

 

Novoroční setkání na Lipové

Dne 7. ledna jsme se sešli na zámku v Lipové s panem profesorem Girsou z fakulty architektury ČVUT, který přislíbil, že se ujme architektonického vedení projektu záchrany zámku. Bylo konstatováno, že původní projekt, který zpracovával Ing. Kamiš je pro svoji celkovou nízkou úroveň nepoužitelný a bude nutné jej předělat. Zároveň bude postupně vytvářen prováděcí projekt jednotlivých částí zámku podle momentálního stavu stavby, který se bohužel s postupem času mění k horšímu.

Stránky

Prihlásit se k odběru RSS - Ostatní